Toneelgroep de mortel

Hallo Toneelliefhebbers,

Welkom op onze nieuwe website van Toneelgroep De Mortel.
In de loop van de tijd zal de site geheel gevuld worden met allerlei gegevens wat
wij als Toneelgroep de afgelopen 31 jaar hebben gedaan en wat we de komende
tijd gaan doen.

Wij zijn een kleine gezellige toneelgroep uit het Brabantse dorpje De Mortel.
Deze bestaat momenteel uit 23 enthousiaste leden.
De toneelgroep is voortgekomen uit NCB/KVO.
Een groep enthousiaste cultuurfreaks hebben in 1992 een cabaretcursus gevolgd
waardoor er een toneelgroep is ontstaan.

In 2017 hebben we het 25 jarig jubileum gevierd.

Wij geven jaarlijks vier avondvullende voorstellingen in het MFA De Sprank.
We spelen meestal een klucht of een blijspel.

Wij hopen dat iedereen onze site blijft bezoeken om zo op de hoogte te blijven
van onze jaarlijkse activiteiten.

Anneke Verhoeven
Voorzitter Toneelgroep De Mortel