Uitvoering 2024

Toneelgroep De Mortel brengt “Aan vrouwen geen gebrek” op de planken.
Blijspel in vier bedrijven geschreven door Antoon Hol.

Het stuk speelt zich af in een dorp waar het landbouwweekend wordt gehouden.

In dit dorp woont de weduwe Ineke Wouters met haar vijf alleenstaande dochters.
Ineke wil niets liever dan dat haar kroost eindelijk aan de man komt. Dit blijkt makkelijker gezegd
dan gedaan want met iedere dochter is wel iets eigenaardigs aan de hand. Haar gebeden lijken
verhoord te worden als Kees Koets voor het landbouwweekend met zijn drie boerenzoons in
het pension De Rode Rammelaar van buurvrouw Nelleke komt logeren en al helemaal wanneer
ze bij Ineke moeten overnachten. Na vele pogingen en met hulp en tips van de alternatieve
genezeres Antonia, de postbode Henk Vuller en de mannenverslindster Nelleke komen een aantal
dames daadwerkelijk aan de man. Hier gaan echter wel de nodige knotsgekke, dwaze scenes aan vooraf.

Welke man met welke vrouw het huwelijk aangaat blijkt tot het eind onduidelijk.
Ook voor de personages zelf. Aan vrouwen is er in ieder geval geen gebrek.